Hur viktiga är föräldrarna?

Föräldrarna är en av de viktigaste aktörerna för elevernas skolresultat! Det vet ju alla, men:

på vilket sätt är de viktiga?

Hur / kan de påverka sina barns resultat?

Vad säger ny forskning om detta?

 

Alla skolor bjuder in till föräldramöten,hoppas på god uppslutning och  delger föräldrarna en massa viktig information, men...

...får föräldrarna veta hur viktiga de är?

...vet de hur deras engagemang ger bäst resultat?

...på vilket sätt peppar skolan dem?

 

Jag har en föreläsning som handlar om just detta!

Jag har läst och sammanställt forskning om ämnet och blandar med egna erfarenheter, en del humor och mycket värme.Inga pekpinnar! Mitt mål är att föräldrarna ska känna sig stärkta, förstå sin roll och hur viktig deras syn på skolan är för barnen. Sedan tre år föreläser jag om detta!

 

/ Annika Rosenius