Om mig

 Jag är 52 år,  högstadielärare i SO och svenska sedan 28 år. Efter några första år som ung vikarie fick jag fast jobb på en stor, kommunal grundskola i stockholmstrakten.Där jobbade jag 22 år som lärare och arbetslagsledre samt var motor i en hel del större projekt - bland annat förälrarutbildning i  lärstilar, biståndsresa med elever till Gambia, lärarfortbildning.

För sex år sedan bytte jag till en liten, ideburen friskola där jag jobbar idag.Även här har jag varit arbetslagsledare, fortbildat kollegor och dragit igång projekt typ Skapande Skola och Operation Dagsverke.

- De har varit väldigt givande att arbeta i så olika skolformer!

Det var också i min nuvarande skola, och som förälder, jag verkligen började fundera över detta med föräldrarnas roll.Utvecklingssamtal, klassmöten och alla andra tillfällen till möten med elevernas föräldrar gav mig insikt i och intresse för frågan:hur stor roll spelar föräldrarna för barnens reslutat och trivsel?

Vad är det som är viktigt?

Varför blir vissa kontakter så bra och vissa så usla?

Hur speglas det av ungdomarnas reslutat?

Utifrån min egen erfarenhet började jag läsa forskning i ämnet. Det jag fann av svensk och internationell forksning, sa samma sak som jag själv erfarit.

Jag räknade ut att jag, som lärare och som förälder själv, deltagit i inte drygt 500 möten med föräldrar!Utifrån detta har jag byggt upp min föreläsning.

Jag tycker att alla som har barn i skolan borde få höra den!